Tấm lót lều Shenyuan chống nước có thể sử dụng làm tăng 3x3M – PHUOT KING

300,000 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước mở: 3m x 3m
  • Khối lượng: 0.7kg
Kích thước mở: 3m x 3m Khối lượng: 0.7kg
Tấm lót lều Shenyuan chống nước có thể sử dụng làm tăng 3x3M – PHUOT KING

300,000