Tấm Trải Lều Cách Nhiệt Chống Nước Cắm Trại

100,000 150,000 

Sản phẩm có 2 kích thước khác nhau cho bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình:
* Kích thước tấm cách nhiệt size L:
– Khi mở rộng: 200cm * 200cm * 0.25cm
– Khi gấp gọn : 53cm * 20cm * 17cm
* Kích thước tấm cách nhiệt trại size M:
– Khi mở rộng: 200cm * 150cm * 0.25cm
– Khi gấp gọn : 53cm * 17cm * 15cm

Tấm cách nhiệt cắm trại
Tấm Trải Lều Cách Nhiệt Chống Nước Cắm Trại