Tăng lều cắm trại URBAN WAVE kèm cọc nhiều kích thước

650,000 850,000 

BỘ SẢN PHẨM GỒM

– Tấm bạt che x 01 tấm

– Dây dù căng bạt 3m x 6 sợi

– Cọc nhôm 18cm x 6 cái

– Túi đựng x 01 cái

Tăng lều cắm trại URBAN WAVE kèm cọc nhiều kích thước