Tăng Dã Ngoại URBAN WAVE 6m x 4,2m ( 10-15 người) kèm cọc siêu to

1,200,000 

BỘ SẢN PHẨM GỒM

– Tấm bạt che x 01 tấm

– Dây dù căng bạt 3m x 6 sợi

– Cọc nhôm 18cm x 6 cái

– Túi đựng x 01 cái

Tăng dã ngoại loại to
Tăng Dã Ngoại URBAN WAVE 6m x 4,2m ( 10-15 người) kèm cọc siêu to

1,200,000