Tấm tăng lều kèm cọc du lịch dã ngoại

500,000 

BỘ SẢN PHẨM GỒM

– Tấm bạt che x 01 tấm

– Dây dù căng bạt 3m x 6 sợi

– Cọc nhôm 18cm x 6 cái

– Túi đựng x 01 cái

Tấm tăng lều kèm cọc
Tấm tăng lều kèm cọc du lịch dã ngoại

500,000