Cục chà gối quần giáp hãng

360,000 

– Được tạo ra bằng cách sử dụng một hợp chất PU bền mà vẫn cho cảm giác tốt trong khi chà.

– Được định hình để sử dụng tối ưu, đồng đều và trọng lượng nhẹ hơn.

– Phù hợp với tất cả các quần giáp có thiết kế để gắn cục chà.

Cục chà gối quần giáp
Cục chà gối quần giáp hãng

360,000